Laeli Kamaliah, S.Pd.
NIK: -
NIP: -
NUPTK: -
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Kuningan, 11 April 1982
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan IPS
Status: Tenaga Honor
Jenis GTK: Adm. Komite
Alamat : Ds Kutamandarakan

-
-
-